Tere tulemast Aedur veebipoodi.

Tingimused

Aedur / Tingimused

Aedur e-poe üld- ja tellimistingimused

 

  1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1. Tingimused kehtivad kõigi isikute ja ostukeskkonna www.aedur.ee (edaspidi Aedur e- pood) omanik  AS Espak (reg-kood:  10077564, aadress: Viadukti 42, Tallinn, info@aedur.ee) vahel Aedur e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta, mh kohalduvad ka Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.2. Kui Aedur e-poe  kasutajaks on juriidiline isik või füüsiline isik (kes kinnitab e-poe kasutamisega, et on vähemalt 18- aastane (edaspidi ka tarbija)), siis kasutaja kinnitab Aedur e- poe kasutamisega, et on tingimustega tutvunud, nõustub ning täidab tingimusi korrektselt.

1.3. AS-il Espak on õigus Aedur e- poe arendamisest tulenevalt ning Aedur e- poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muuta/ täiendada. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest/ täiendustest teavitatakse isikuid Aedur e- poe kodulehe kaudu. Tingimuste ja hinnakirja muudatused/ täiendused jõustuvad alates vastava muudatuse/ täienduse avaldamisest interneti leheküljel www.aedur.ee. Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

 

  1. Hinnad

2.1. Aedur e-poes on kuvatud hinnad eurodes ja kaupade eest tasumine toimub samuti eurodes.

2.2. Aedur e- poe hinnad kehtivad arve tähtajalise tasumise puhul vastavalt punktis 4 sätestatule.

2.3. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

 

  1. Ostukorv ja tellimuse vormistamine

3.1. Ostukorvis olevate toodete arvu võite muuta. Samuti võite muuta toote tellitavat kogust. Tehtud muudatuse kinnitamiseks klikkige nupule „Uuenda ostukorvi“. Tellimuse vormistamise jätkamiseks klikkige nupule „Edasi”. Teid suunatakse tellija andmete leheküljele.
3.2. Tellija andmete lehel sisestage nõutavad andmed ning klikkige nupule „Jätka ostmist”. Teid suunatakse tellimuse kinnituse ja makseviisi valiku leheküljele.

3.3. Olge tellija andmete ja tellimuse kinnituse lehekülgedel olevate lahtrite täitmisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.

3.4. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates tellimuskinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest AS Espak arvelduskontole.

 

  1. Toodete eest tasumine

4.1. Makse sooritamiseks valige tellimuse vormistamise leheküljel endale meelepärane makseviis.

4.2. Toodete eest on võimalik tasuda pangalingiga, valides endale sobiv pank.

4.3. Tellimus tühistatakse juhul, kui ostusumma ei ole 5 päeva jooksul laekunud AS Espak arvelduskontole.

4.4. Tellimuse tühistamise või ostetud toote tagastamise korral tagastatakse ostusumma vastavalt tellimuse vormistamisel valitud makseviisile. Ülekandega tasutud summa kantakse tagasi kontole, millelt tasutud summa laekus.

 

  1. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

5.1. Peale Lepingu jõustumist vastavalt Tingimuste punktile 3.4. toimetatakse tooted Teile kohale Teie poolt tellimuse vormistamisel valitud tarneviisil.

5.2. Eestisisesed saadetised jõuavad üldjuhul ostja määratud sihtpunkti 2-7 tööpäeva jooksul alates ostu sooritamisest. Erandlikel juhtumitel on õigus kaup kohale toimetada kuni 45 kalendripäeva jooksul

5.3. Tooted koos eestikeelse kasutusinfo ja muude toodete juurde kuuluvate dokumentidega toimetab kullerfirma kohale tootekaardil ja tellimuse kinnitusel näidatud tarne tähtaja jooksul.

5.4. Juhul, kui Teie poolt tellitud toodet ei ole laos ja see tuleb spetsiaalselt tarnijalt tellida ning on ilmne, et toote kohaletoimetamine toote kirjelduses määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik, ning muudel juhtudel, kui toodete tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest Espak AS ei vastuta, teatame sellest Teile Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või elektronposti teel 2 tööpäeva jooksul arvates Lepingu jõustumisest vastavalt Tingimuste punktile 3.4. ning ühtlasi anname teada Teie poolt tellitud toote kohaletoimetamise tähtaja. Juhul, kui Te kaotate toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Teil õigus oma tellimus tühistada (vt täpsemalt punktidest 6.1. ja 6.3.) ning Teie poolt tasutud summa (koos transpordi maksumusega) tagastatakse. Tellimisel toote osas saadame Teile 50% ettemaksu arve.
5.5. Kui Teie poolt tellitud tooted on kullerfirmale üle antud, võtab kullerfirma Teiega ühendust ja teatab toodete kohaletoomise aja.

5.6. Kullerfirma toimetab tooted Teie poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile. Sihtkoha hilisem muutmine ei ole võimalik.

5.7. Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. AS Espak ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

5.8. Tooted antakse kulleri poolt Teile üle koos saatelehega. Enne saatelehe allkirjastamist soovitame tungivalt Teil toodete pakend üle vaadata ja selle väliste vigastuste korral märkida kulleri saatelehele sellekohane märkus. Palume Teil vigastatud pakendiga tootest teatada elektronposti aadressile info@aedur.ee või AS Espak kontakttelefonile: 651 2362 või 651 2301. Vajadusel kullerfirma poolt vigastatud pakendiga toode asendatakse.

5.9. Tarnetingimused kehtivad vaid Eesti Vabariigi territooriumil. Välismaale tellimise soovi korral palume võtta ühendust Aedur e- poe klienditeenindusega.

5.10. Aedur e- poes AS Espak poolt müüdavates seadmetes kasutamiseks vajalikud kasutatud keskonnaohtlikud kulumaterjalid, nagu akud ja patareid, võetakse tasuta vastu AS Espak kontoris (Viadukti 42, Tallinn). Suuremõõtmelised elektroonikajäätmed tuleb viia sobivasse jäätmete kogumisjaama. Jäätmejaamade asukohad leiate siit.

 

  1. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

6.1. Teil on õigus peale too(de)te eest tasumist, kuid enne too(de)te kohaletoimetamiseks kullerile andmist, oma tellimus tühistada, saates Aedur e- poe elektronposti aadressile info@aedur.ee vastavasisulise teate koos tellimuse numbri ning oma panga arvelduskonto numbriga.

6.2. Peale too(de)te kättesaamist on tarbijal 14 päeva aega too(de)tega tutvumiseks. Kui ostetud kaup tarbijale mingil põhjusel ei sobi, siis on tarbijal võimalus 14 päeva jooksul toode tagastada või vahetada välja mõne muu toote vastu, saates Aedur e-poele elektronposti aadressile info@aedur.ee vastavasisulise teate. Toote tagastamise soovist saab teatada kasutades vastavat vormi. Toode on võimalik tagastada posti teel: AS Espak, Viadukti 42, Tallinn 11313. Kasutamise tunnustega toodete tagastuse puhul on AS-il Espak õigus tagastusest keelduda või leppida kokku asja väärtuse vähendamise hüvitises. Tasaarvestamiseks saadab AS Espak tarbijale tasaarvestamise avalduse tarbija poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui tarbija ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on tarbijal õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert.

6.3. Tellimuse tühistamisel punktis 6.1 sätestatud juhul või tellimusest taganemise korral punktis 6.2 sätestatud juhul tagastatakse Teile ostu eest tasutud summa, millest AS-il Espak on õigus rakendada transporditasu kuni 10 € ning selle tagastavast summast maha arvestada. Tagastamisele ei kuulu osutatud teenuste ( transport, paigaldus, vana toote äravedu jms) eest tasutud summad. Tagastatud toote eest tasutud ostusumma tagastame vastavalt ostu sooritamisel kasutatud makseviisile 14 päeva jooksul alates taganemisteate jõudmisest meieni, eeldusel, et olete sama tähtaja jooksul ehk 14 päeva jooksul kauba tagastanud, v.a käesolevate tingimuste punktis 6.4. sätestatud juhtudel.

6.4. Tagastatav toode peab olema komplektne (sisaldama tootepakendit ja kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid – kaablid, kasutusjuhendid jne). Kui toode on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Teil tagastada kogu komplekt (st kõik tooted).

6.5. Ostetud kaupa ei saa tagastada, kui tellitud toode on valmistatud eritellimusel ning arvestades tellija isiklikke vajadusi või tellija poolt esitatud tingimuste kohaselt.

 

  1. Nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

7.1. Tarbijalemüügi puhul vastutab AS Espak asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul asja üleandmisest tarbijale. Tarbijalemüügi puhul eeldatakse, et kuue kuu jooksul asja ostjale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega.

7.2. Ostja peab teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest AS-ile Espak (info@aedur.ee) mõistliku aja jooksul pärast seda, kui ta asja lepingutingimustele mittevastavusest teada sai või pidi teada saama. Tarbijalemüügi puhul peab tarbija teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest AS-le Espak kahe kuu jooksul pärast seda, kui ta sai mittevastavusest teada.

7.3. AS Espak ei vastuta:

1) Teie süül toote halvenemise/ kahjustumise eest;
2) puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel;
3) toote normaalse kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

7.4. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Teil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode AS Espak kulul.

7.5. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Teie poolt esitatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate kätte saamisest.

7.6. Majandus- ja kutsetegevuses tegutsevatel isikutel on õigus esitada too(de)tega seoses pretensioon 5 tööpäeva jooksul alates kauba kättesaamisest.

 

  1. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1. AS Espak vastutab Teie ees ja Teie vastutate AS Espak ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2. AS Espak ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida AS Espak ei saanud mõjutada ning mille saabumist AS Espak ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

 

  1. Muud tingimused

9.1. Aedur e-pood kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba ostjale saatmiseks. Veebipood edastab isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et kohale toimetada kaupa.

9.2. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

9.3. AS Espak tuletab meelde, et tarbijal on õigus kasutada võlaõigusseaduse §-s 101 välja toodud õiguskaitsevahendeid (nõuda kohustuse täitmist, nõuda kahju hüvitamist, taganeda lepingust jne).

9.4. Teie ja AS Espak  vahel seoses Aedur e-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil kui tarbijal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseameti kaudu tarbijavaidluste komisjoni (vt www.komisjon.ee või piiriüleste vaidluste korral: ec.europa.eu/consumers/odr/) või  elukohajärgsesse maakohtusse. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

9.5. Majandus- ja kutsetegevuses tegutsevate isikutega lahendatakse vaidlused läbirääkimiste teel. Tulemusteta läbirääkimiste korral Harju Maakohtus.

 

  1. Vastutust välistav klausel

10.1. Tootepildid on illustratiivse tähendusega.

10.2. Toodete hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata. Antud juhul jätab AS Espak endale õiguse loobuda müügist ning tagastada kliendile raha tema arvelduskontole 10 tööpäeva jooksul.

10.3. AS Espak jätab endale õiguse loobuda müügist kui tootega on juhtunud mõni järgnevatest probleemidest: on juhtunud inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis (Näiteks kui 1500 € maksev ekraan on järsku müügis 150 € on tegemist ilmselgelt veaga. Sellest tulenevalt eeldame, et klient peaks aru saama, et tegemist on veaga ja toode ei kuulu sellise hinnaga müümisele).

10.4. Toote infot kontrollitakse ja täiendatake regulaarselt. Andmed võivad olla pärast Teie viimast külastust uuenenud. Seoses tootjate andmekaartide puudulikkusega võib Aedur e- poe toote infos esineda ebatäpsusi. Antud juhul AS Espak ei võta vastutust toote andmete õigsuses. Soovitame siiski enne ostu sooritamist võimalusel kontrollida tooteinfo täpsust meie klienditeeninduse telefonil 651 2301.