Tere tulemast Aedur veebipoodi.

Tooted

Aedur / Taimekaitsevahend Roundup Quick 1000ML
Soodus!

Taimekaitsevahend Roundup Quick 1000ML

11.40 7.79

Laos

Tootekood: S7097T Kategooriad: ,

Kirjeldus

ROUNDUP QUICK.Taimekaitsevahend.Herbitsiid. Toimeaine: glüfosaat 7,2 g/l

Preparaadi vorm: vesilahus. Pakend: 1 l  kasutusvalmis lahus. Partii nr ja valm. Kp.: vt. Pakendilt.

Kasutusala: üldhävitava toimega herbitsiid lühi- ja pikaealiste umbrohtude tõrjeks väikeaedades viljapuude ja marjapõõsaste võraalustel pindadel, mitteharitaval maal, umbrohtunud peenramaal pärast saagikoristust ning teeradadel ja juurdepääsuteedel. Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid ! Hoida lastele kättesaamatus kohas! Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast! Käitlemise ajal söömine, joomine ja suitsetamine keelatud! Mitte valada kanalisatsiooni!Hoida ainult originaalpakendis! Ettevaatusabinõud: Pritsimise ajal kanda kummikindaid. Vältida kontakti naha ja silmadega. Pärast töö lõpetamist pesta käed ja nägu. Keskkonnaohtlikkus: Vältida preparaadi jääkide ning taara- ja pritsi pesuvee sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni. Hoiustamine: Hoida ainult originaalpakendis, etiketiga varustatuna, suletuna, ohutus, jahedas ja kuivas kohas. Vältida preparaadi külmumist. Õigel hoiustamisel on toote säilivusaeg 5 aastat alates valmistamise kuupäevast. Pakendi purunemisel välja voolanud preparaat katta liivaga või saepuruga kuni preparaat on läbi imbunud. Seejärel koguda segu spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale. Taara kahjutustamine: Taara korduvkasutamine on keelatud. Kohe pärast tühjendamist loputada taara vähemalt kolm korda puhta veega ja loputusvesi pritsida töödeldud alale. Loputatud taara muuta kasutuskõlbmatuks ja viia ohtlike jäätmete kogumiskohta. Esmaabi: Sissehingamise korral toimetada kannatanu värske õhu kätte. Nahale ja silma sattudes loputada kohe rohke veega. Ärritusnähtude või allaneelamise korral pöörduda arsti poole.

Roundup Quick toimeviis: Roundup Quick tungib taimesse läbi roheliste lehtede ja varte ning kandub taime kõikidesse osadesse, kaasaarvatud juured. Silmaga nähtavad muutused on märgatavad 1-2 päeva möödudes ning 1-2 nädala möödudes taim närtsib ja sureb.Sooja ilma korral on silmaga nähtavad tulemused olemas juba mõne tunni möödudes. Ärge eemaldage töödeldud taimi enne 10 päeva möödumist, sellega väldite uute taimede kasvamist. Uusi seemneid võib  külvata  või taimi istutada kümne päeva möödudes pärast herbitsiidi Roundup Quick kasutamist.

Roundup Quick kasutusjuhend: Enne herbitsiidi kasutamist: Loe tähelepanelikult kasutamisõpetust. Ära kiirusta ja ole hoolikas Roundup Quick’i kasutamisel. Ära kasuta Roundup Quick’i tuulise ilmaga ja kui on oodata vihma.

Kasutamine: Aseta otsik oma kohale. On soovitatav tõmmata välja valge rõngas, mis aktiveerib vahu tekitamise.  Vahu abil on  mõne minuti jooksul näha ala, mis on juba töödeldud herbitsiidiga. Umbrohi peab olema piisavalt kasvanud (10-30 cm kõrgused). Mitmeaastastel umbrohtudel, nt orashein, peab olema vähemalt 3-4 lehte, et preparaat saaks imenduda taimesse ja sealtkaudu juurtesse. Vältige herbitsiidi sattumist taimedele, mida soovite säilitada. Töödelge taimi, mitte maapinda. Vältige olukorda, kus herbitsiid voolab mööda umbrohu lehti maapinnale.

Kulunorm: 250 ml/7,5 m². Lubatud pritsimiskordi: 1. Pärast taimede töötlemist herbitsiidiga: Keera otsik asendisse „Stop“.

Tähelepanu ! Firma tagab kinnises tehasepakendis oleva preparaadi kvaliteedi ning toimeainete õige sisalduse. Kasutamisjuhend ning soovitused on välja töötatud ametlike katsetuste põhjal, samuti praktiliste kogemuste najal. Firma ei vastuta erinevate tõrjetulemuste ja tekkinud kahjustuste eest, mille on põhjustanud muudatused kasutusmeetodites, taimede resistentsuse kasv jms., mida preparaadi registreerimisel ja kaubastamisel polnud võimalik ette näha.

Tootja: Monsanto Europe S.A., 1150 Brussels, Belgium Registreerimise haldaja: Monsanto Crop Sciences Denmark A/S P.O. Box 659 DK-2200 Copenhagen, Denmark Maaletooja ja turustaja: Innotrade Group OÜ Kanali tee 12, 10112 Tallinn www.substral.ee

 

 

Lisainfo

Kaal 1.000 kg